Hadice na potraviny


LM1-EPDM
Tlaková hadica na potraviny, v potravinárskom priemysle
LM2
Veľmi ohybná hadica so špirálou pre plnenie a vyprázdňovanie mliekárenských vozov
LM3
Pre mliekarne, potravinárske závody, tukový priemysel
LM4S/SF1500
Tlakovosacia hadica pre poživatiny, doprava nealko i alkoholických nápojov
LME Milkyline
Hadica pre cisterny na mlieko
LMUS
Pružná sacia hadica pre potravinársky a nápojový priemysel, špeciálne pre pivovary, liehovary

     Abrazívne hadice


SM1
Doprava piesku, kamennej drte a ďaľších abrazívnych materiálov
SM2
Doprava piesku, abrazívnych látok, oceľového piesku, skla
SM3
Doprava piesku, abrazívnych látok
SM40
Hadica pre transport omietacích a maltových zmesí
SOSH
Doprava vysoko abrazívnych látok ako cement, piesok, štrk, granulát, peliet a pod.
SOSP
Pre silážne transportné vozidlá, doprava cementu, piesku, štrku
SMK
Transport betónových a maltových zmesí

     Hadice pre minerálne oleje


TME / SF3000
Robustné sacie a tlakové prevedenie, pre plnenie a vyprázdňovanie nádrží
TU 10
Ohybná hadica používaná na prepravu bezolovnatých palív, nafty (10 bar)
TU 25
Ohybná hadica používaná na prepravu bezolovnatých palív, nafty (25 bar)
TU 40
Ohybná hadica používaná na prepravu bezolovnatých palív, nafty (40 bar)
BGO
Tlakovosacia hadica pre technické, naftové a vykurovacie oleje, ropné produkty

     Hadice pre dopravné prostriedky


FBD
Pre vzduchové brzdy automobilov a prívesných vozidiel
FBE
Hadica pre vzduchové brzdové systémy v automobiloch
FKD / FKE
Pre chladiče k spaľovacím motorom
FKS
Pre chladiče k spaľovacím motorom v automobiloch
FUB / FUB 386
Pre bezolovnaté palivá a naftu
FMO
Pre dopravu pohonných hmôt, bionaftu, dieselové oleje, technické oleje
FMS
Vhodná pre sanie a výtlak pohonných hmôt
FHKS
Kompresorová hadica pre použitie v silážnych vozidlách

     Hadice pre paru a teplú vodu


DS1
Doprava nasýtenej pary a horúcej vody v chemickom priemysle
DS2/DSE
Doprava nasýtenej pary a horúcej vody v chemickom priemysle
DS3
Vhodná k doprave nasýtenej pary a horúcej vody v priemysle, chemickom priemysle
DSL
Pre dopravu nasýtenej pary a horúcej vody
DHG
Doprava horúcej vody, oplachovanie v potravinárskom priemysle, na bitúnkoch

     Hadice pre chemikálie


UPEL-P
Doprava kyselín, lúhov, solí, organických zlúčenín
EPDO
Tlakovo-sacia hadica vhodná pre neoxidujúce kyseliny
MP20 EPDM
Voda, vzduch, chemické roztoky, v priemysle a poľnohospodárstve

     Hadice pre vodu a vzduch


MP20 EPDM
Voda, vzduch, chemické roztoky, v priemysle a poľnohospodárstve
IW10 (IW6)
Doprava úžitkovej vody v hospodárstve a priemysle
PL0
Pre vzduchové plnenie pneumatík
PL1
Doprava vzduchu a vody v stavebníctve
PL2
Doprava úžitkovej vody a vzduchu s obsahom oleja
PLE
Doprava vzduchu a vody s obsahom oleja
IWH
Doprava úžitkovej vody a vzduchu, plastikársky priemysel


IK 25
Tlaková hadica pre vozidlá na prečisťovanie kanalizácií a infraštruktúr

     Hadice pre plyny


GAC
Hadica pre acetylén, rezanie, oblúkové zváranie pod ochranným plynom
GOX
Hadica pre kyslík, zváranie a rezanie, oblúkové zváranie pod ochranným plynom
GWPB
Hadica pre propánbután, flexibilná hadica pre dopravu skvapalnených ropných plynov
GIB
Doprava inertných plynov ako je dusík, argón, oxid uhličitý a stlačený vzduch
TWIN
Zváranie a rezanie, spoločná doprava kyslíku a acetylénu

     Sigma
Sigma FS 3310
Ďalšie typy SIGMA: FS 3320, FS 3330, FS 3340Hadice Servis s.r.o. ,Vrbové tel.:  0905656555, Pezinok 0905390918. ©

T Í M    H A D I C E    S E R V I S